Petunjuk Itu Ada di Jalan Mereka yang Mencarinya

Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keuntungan itu adalah bahawa semakin ilmu hamba itu bertambah,maka akan bertambah pula kerendahan hatinya dan rasa belas kasihnya.Seperti mutiara yang mahal,semakin nilainya bertambah besar,maka semakin dalam tempatnya di dasar laut.Dan orang yang bijaksana akan menyedari bahawa ilmu itu anugerah,yang dengannya Allah mengujinya.

Jika ia mensyukuri dan menerima sebaik-baiknya,maka Allah akan mengangkat darjatnya.

“…..Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat…” Al-Mujadilah:11

Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan; semakin bertambah amal perbuatannya,maka semakin tinggi kesombongannya,semakin kecil nilai orang-orang di sekitarnya,dan semakin baik prasangkanya terhadap dirinya sendiri.Dia merasa bahawa dirinya akan memperoleh semua kejayaan,sedangkan yang lain akan berjalan di bibir kehancuran.Semakin bertambah usianya,semakin bertambah sifat rakusnya.

Semua ini adalah cubaan dan ujian dari Allah untuk hamba-hambaNya.Ada yang dengan ujian ini menjadi bahagia,namun ada pula yang dengan ujian ini menjadi sengsara.

Dr Aidh Abdullah Al Qarni – La Tahzan

 

 

 

Penceramah U Ustaz Ahmad Dusuki Abd Rani
Tajuk : Hanyut Diri Dalam Sombong

Hadirlah Bahagia : http://www.fatehteam.com/la-tahzan-usahlah-bersedih/
Sila Klik Gambar Di Bawah Ini :

Call Now Button